TNT INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED – TNT LOGS CO., LTD

Địa chỉ: 53J, Đường 3J, Cư Xá Ngân Hàng, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 62700620

Hotline / WhatsApp: +84945264092

Skype: elisa_li2503 (Ms Elisa)

Email: Info@tntlogsco.com.vn / Tntlogsco@gmail.com

Website: www.tntlogsco.com.vn